Malevkonnast

Elva malevkond on territoriaalkaitse üksus, mis kuulub Tartu maleva koosseisu. Meie põhiülesandeks on valmistuda sõjaajal tagama sisejulgeolekut ning rahuajal toetama päästjaid ja politseid, kui kriisiolukord seda nõuab. Malevkonna tegevuspiirkond moodustub Elva ja Nõo valla aladest, kuid meie liikmeskonda kuulub nii Tartust, kui ka mujalt kaugemalt pärit inimesi.

Missioon
Meie missioon on kasvatada ja süvendada Lääne-Tartumaa piirkonnas elavate inimeste kodanikutunnet, kaitsetahet ja kaitsevõimet läbi Kaitseliidu ülesannete täitmise ja elanike aktiivse kaasamise, et säiliks Eesti iseseisvus ning suureneks inimeste turvatunne ja heaolu.

Visioon
Elva Malevkond koondab endas kuni 10% enda vastutusalal elavaid alalises valmisolekus, hästi väljaõpetatud, koostööd tegevaid reservväelasi, eesmärgiga olla valmis kaitsma Eesti Vabariigi iseseisvust ja territoriaalset terviklikkust.

Miks liituda Elva malevkonnaga?

 • Vennaskond kuhu kuuluvad Eestimaa patrioodid. See on liikmeskond, kellele võid loota ka oma igapäeva murede lahendamisel. kuhu kuuluvad Eestimaa patrioodid. See on liikmeskond, kellele võid loota ka oma igapäeva murede lahendamisel.

 • Turvatunne – Sa võid olla kindel, et õnnetuse korral Su lähedased ei sure enne kiirabi saabumist, sest SINA ISE OSKAD neid aidata. Sa võid kindel olla, et Sinu ega Su lähedastega ei saa vägivallatseda, sest SINA ISE ja Su kamraadid on õppinud selliste olukordadega toime tulema.

 • Vaheldusrikkus – Kui Sa igapäevaelus oled spetsialist võid Sa Kaitseliidus olla juht. Kui Sa igapäevaelus tegeled juhtimisega võid Sa Kaitseliidus juhtimisest puhata ja olla lihtsalt sõdur.

 • Koolitusvõimalused – Kaitseliidu Koolis on võimalik tasuta õppida lisaks sõjaasjandusele ka juhtimist, avaliku esinemist ja omandada palju muid oskusi, mida kasutada ka igapäevaelus.

 • Sportimisvõimalused – Kaitseliitlased saavad tasuta käia jõusaalis, orienteerumas jms. Kaitseliitlased osalevad nii Eestis kui välismaal paljudel militaarspordivõistlustel.

 • Igapäevaelu on soodsam – Paljud isamaaliselt meelestatud ettevõtjad hindavad meie panust ja pakuvad Kaitseliitlastele märkimisväärseid soodustusi.

 • Seltsielu – Oled Sa pensionär või noor, abielus või vallaline ikka on tore omasugustega mõtteid vahetada ja teineteist täiendada Kaitseliidus toimuvad regulaarselt koosolekud, seltskondlikud üritused olgu selleks siis suve/talvepäevad,semianrid või pidulikud koosviibimised tähtpäevade puhul.

 • Panus ühiskonda – Kaitseliidu kaudu on Sul reaalne ja vahetu võimalus panustada oma riigi toimisse ja ühiskonna paremaks ning turvalisemaks muutmisesse. Olgu selleks eksinud marjuliste otsimine, metsapõlengute kustutamine, õnnetustagajärgede likvideerimine, rahutuste ohjeldamine või kuni reaalse sõjalise ohu tõrjumiseni välja

Astu liikmeks!

Kaitseliiduga liitumine on lihtne!

 • Kõigepealt võta meiega ühendust: liitu@elvamalevkond.ee või +372 517 8176

 • Kohtumisel saad võimaluse end ja oma eesmärke tutvustada, infot maleva tegevuse kohta ning abi malevkonna valikul. Lisaks saad ka liitumiseks vajalike dokumentide blanketid.

  Liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

 • Järgmiseks leia Kaitseliidu liikmete hulgast endale kaks soovitajat. Kui Sa Kaitseliidust kedagi ei tunne ja soovitajad puuduvad, hoia sidet oma malevkonna/üksikkompanii pealiku või personalipealikuga. Nemad kutsuvad Sind üritustele ja aitavad Sul Kaitseliidus uusi tutvusi leida!

 • Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise otsuse teeb malevkonna juhatus.

Kui soovid astuda Naiskodukaitsesse, vaata siia.

Noorte Kotkastega liitumiseks võta ühendust noorteinstruktor Martin Erstuga +372 717 9167 või martin.erstu@kaitseliit.ee.

Kodutütardega liitumiseks noorteinstruktor Kärol Mõttusega +372 717 9168 või karol.mottus@kaitseliit.ee

Liikmetele

Liikmemaksu tasumine

Lugupeetud Kaitseliidu Tartu maleva Elva malevkonna tegev- ja toetajaliikmed.

Vastavalt Kaitseliidu Keskkogu  26. veebruar 2011.a otsusele on alates 2012. aastastliikmemaksu suurus 12 eurot aastas ning sisseastumismaks puudub.

Palume kõigil oma võlgnevused tasuda. Võlgnevuste kohta saad infot Elva malevkonna juhatuselt.

Liikmemaks peab olema tasutud juhatuse määratud korras igal aastal 01. septembriks.

TASUMINE INTERNETIPANGA KAUDU
Saaja: KAITSELIIT
Arvelduskonto / IBAN: EE461010022002422007
Tartu maleva viitenumber: 62020100135 (kindlasti märkida viitenumber)
Selgitus: nimi,  liikmemaks, aasta, üksus
(kui ei maksta oma kontolt siis märkida selgitusse ka maksja nimi. Kui makstakse teise või mitme inimese eest, tuleb selgitusse kirjutada ka nende inimeste nimed, kelle eest ülekanne on tehtud) Kõik Elva malevkonna liikmed kirjutavad üksuse kohale Elva malevkond.
(Näiteks: Juhan Juurikas, liikmemaks, 2016, Elva MK)

2020 tegevuskava

AEG TEGEVUS
10-12JAN LTA 1 –  allüksuse ülematele RÜ;JÜ; RV+JuPu
18JAN Organisatsiooni õpe, alustavatele liikmetele
19JAN Elva MK üldkoosolek
31JAN-02FEB TIIR-1 (sh öine orienteerumine)
24FEB Eesti Vabariik 102
28FEB-1MAR TAK-1 (sh rännak, eksitusala, paiknemine)
21MAR Elva MK Taastamisaastapäeva koosolek
27-29MAR LTA-2 allüksuse ülematele RÜ;JÜ; RV+JuPu
17-19APR TIIR-2 (sh öine orienteerumine)
01MAY Peredega matk
02MAY Elva MK juubelirivistus, liitlasete tehnika näitus Elvas
02MAY Elva MK juubelile pühendatud konverents
KAITSELIIT
22-24MAY TAK-2(sh rännak, eksitusala, paiknemine, side pidamine)
23JUN Võidupüha paraad/Maakaitsepäev
5JUL Värbamispäev
20-21AUG Rühmaõppus
21-22AUG Elva -MK suvepäevad
18-20SEP SIBUL 2020
24SEP ELVA VVkriisikomisjoni lauaõppus
16-18OKT Lahinglaskmised
NOV Maleva aastapäev
DEC Elava MK jõulupidu/seminar

Kontakt